Afdrukken

De Nationale Dagen van de Gevangenis (NDG) zijn een initiatief van een aantal pluralistische groeperingen en organisaties. Ze willen over de Belgische situatie binnen de gevangenismuren informeren en de dialoog hieromtrent stimuleren.
Voor deze 7de editie, van 20 november tot 6 december 2020, hebben we gekozen voor het thema « ALTIJD IN QUARANTAINE »

De wijze waarop de buitenwereld de lockdown heeft ervaren, geeft ons een aanknopingspunt om te sensibiliseren en het in vraag stellen van het nut van een gedwongen (langdurige) opsluiting van gevangenen. Het biedt enig inzicht in de leefwereld van personen in detentie.

Deze editie van de Nationale Dagen van de Gevangenis zal een bijzondere editie worden omwille van de uitzonderlijke omstandigheden. Des te belangrijker om deze twee weken van nationale bewustmaking voort te zetten, omdat we merken dat sinds het begin van de pandemie gedetineerden een blinde vlek van het beleid en de samenleving blijven. Tijdens de eerste golf kwam er weinig nieuws bovendrijven over de gevangenissituatie. Nu covid-19 het gevangenissysteem onder druk blijft zetten, willen we gedurende twee weken de aandacht eisen voor de stem van gedetineerden, hun families en het gevangenispersoneel.

Op deze website vind je binnenkort alle informatie over de editie van 2020.

Het programma vind je tevens op FB v/d Nationale Dagen van de Gevangenis.