Dit pedagogisch dossier is samengesteld door de Stuurgroep van de Nationale Dagen van de Gevangenis om als inspiratiebron te dienen voor verenigingen of organisaties die een activiteit willen organiseren in het kader van de NDG 2017.
Aangezien de meeste leden van de Stuurgroep Franstalig zijn, werd het oorspronke lijke dossier in het Frans opgesteld. Wegens gebrek aan tijd en financiële midddelen is dit pedadagisch dossier dus niet volledig naar het Nederlands kunnen vertaald worden.

Download hier het pedagogisch dossier van de Dagen van de Gevangenis van dit jaar.