Afdrukken

 

 

De gevangenisstraf is de meest toegepaste straf met de grootste impact. De publieke opinie eist vaak met veel passie de toepassing van deze straf en dit krijgt weerklank in allerhande media. Ondanks de hoge recidivegraad blijft de gevangenisstraf de referentiestraf. De wet moet nageleefd worden, slachtoffers moeten schadeloos worden gesteld, elke burger moet kunnen rekenen op voldoende veiligheid, maar elke burger moet ook een beroep kunnen doen op een rechtssysteem dat de rechten van de mens respecteert.

Elke poging om alternatieve maatregelen toe te passen (halve detentie, plaatsing onder elektronisch toezicht, voorwaardelijke invrijheidstelling, enz.) door magistraten die bezorgd zijn om de waardigheid van zowel slachtoffer als dader, en om hun toekomst, kan enkel slagen met de steun van een goed geïnformeerde publieke opinie. Vandaar het belang van de nationale dagen van de gevangenis.

Op voorstel van enkele leden van de Commissies van Toezicht heeft de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen het initiatief genomen om de nationale dagen van de gevangenis te organiseren, naar het voorbeeld van wat in Frankrijk al een twintigtal jaar gebeurt.

Wettelijke bepalingen

De deelnemende organisaties en verenigingen, die actief zijn op het vlak van de begeleiding of de verdediging van de rechten van gedetineerden, handelen op basis van de volgende internationale regels en wettelijke bepalingen:

De waarden

 De deelnemers aan dit project onderschrijven de volgende waarden:

Gemeenschappelijk thema

 De deelnemers kiezen elk jaar een gemeenschappelijk thema dat als leidraad zal dienen om evenementen te organiseren:

 De georganiseerde evenementen hebben tot doel:

Stuurgroep

 Een stuurgroep, bestaande uit volgende deelnemers, organiseert de dagen

 Iedere organisatie die de waarden van dit charter deelt, is welkom om deel te nemen aan de gevangenisdagen.